Merkezimizde Verilen Hizmetler

Çocuk- Ergen Psikolojik Danışmanlık

Psikoterapi çocuk ve ergenlerde ihtiyaç duydukları duygusal desteği sağlamaları, aile ve arkadaşlarıyla hayatlarında yaşadıkları problemlere farklı bir perspektiften bakmayı sağlamayı hedefler. 2-12 yaş arası çocukların Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile  ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel işleve ise  oyun terapisi denir. Kısacası büyükler için ‘psikolojik danışmanlık’ kavramı ne ise çocuklar için ‘oyun terapisi’ de odur. 

Çocukluk dönemi kişilerin benlik algısının gelişiminde ve oluşumunda büyük öneme sahip bir dönemdir. Çocuklarla gerçekleştirilen terapi süreçleri, çocuğun dünyasının anlamlandırılması ve başa çıkmakta zorlandığı şeylere yardımcı olmayı amaçlayan, gerektiği durumlarda ebeveynin de dahil edildiği bir süreçtir. 


 •  Doğum Travmaları
 •  Depresyon
 •  Bağlanma Sorunları
 •  Travma
 •  Kaygı/Korku/Fobiler
 •  Özgüven Eksikliği
Devamını Gör

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, çocuklara veya çocuklar için bir şey yapmaktan ziyade, bir tavır, felsefe ve çocuklarla olma biçimidir. Bu felsefenin temeli çocukların büyümeye ve olgunluğa doğru yönelme yetisine sahip olduğu düşüncesidir. Çocuğun doğal dili olan oyun yoluyla kendisini, hislerini, düşüncesini, deneyimlerini ve davranışlarını keşfetmesini ve ifade etmesini sağlayan, bunu yaparken de oyun malzemelerinden faydalanan dinamik ve kişiler arası bir ilişkidir. 

 •  Takıntılar
 •  Depresyon
 •  Bağlanma Sorunları
 •  Özgüven Eksikliği
 •  Kardeş Kıskançlığı
 •  Kaygı / Korku / Fobi
Devamını Göster

Deneyimsel Oyun Terapisi 

Çocuklar Dünya ile bilişsel düzeyden ziyade deneyimsel düzeyde ilişki kurar. Deneyimsel Oyun Terapisi iyileşmeye giden yolda çocuğun kendi ihtiyaçlarını en iyi kendisininin bilebileceği temeline dayanır ve bunu oyun yoluyla ortaya koyacağını öngörür. Bu terapi yönteminde oyun, çocuğun kendisi hakkında ne hissettiğinin yanı sıra kendi deneyimlerini de ifade etme aracıdır. 2-11 yaş arası çocuklara uygulanabilir.  •  Doğum Travmaları
 •  Tuvalet Problemleri
 •  Bağlanma Sorunları
 •  Kaygı Bozuklukları
 •  Uyku Problemleri
 •  Fobiler
Devamını Göster

Travmatize Olan Çocuklar ile Oyun Terapisi

Çocukların yaşadığı travmatik deneyimlerin sonucu oluşmuş olan, hayata dair hatalı inançların düzeltildiği ve travmatik anıların duyarsızlaştırıldığı bir oyun terapi biçimidir. Çocukların duygularını nasıl düzenleyeceklerine yardımcı olmak, acı veren duyguları kabul edebilmeyi ve Sağlıklı bağlanmalarda, ilişkilerde duyguların doğrudan ifade edilebilmesini teşvik etmek amaçlanır. 


 •  Travma
 •  Kayıp
 •  Cinsel İstismar ve İhmal
 •  Kaza
 •  Ayrılık
 •  Aile içi şiddet
Devamını Gör

Filial Terapi

Filial Terapi, ebeveynlere çocukları için “terapötik ajan” olmaları için eğitim veren bir terapi biçimidir. Bunun için ebeveynlere seçilmiş oyuncakların kullanıldığı yapılandırılmış oyun üzerinden, yansıtıcı dinleme, çocuğun hislerini tanıma ve cevap verme, sınır koyma ve seçenek sunma gibi temel beceriler öğretilir. Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim boşluklarına köprü kurmayı ve ebeveyn-çocuk ilişkisini sağlamlaştırmayı, iyileştirmeyi hedefler. 


 •  Aile içi iletişim sorunları
 •  Depresyon
 •  Bağlanma sorunları
 •  Kronik Hastalıklar
 •  Anksiyete
 •  Öfke Sorunları
Devamını Gör

Bireysel Psikolojik Danışmanlık


Bireysel danışmanlık, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir. Bireysel danışmanlık hizmetleri; kişilerin hayatlarının değişik evrelerinde karşılaştıkları problemlerle, zorlandıkları güçlüklerle baş etmede onlara destekleyici ve sorun çözme becerilerini geliştirme odaklı psikolojik yardım sağlamayı amaçlar. •  Duygusal, davranışsal sorunlar
 •  Kişilerarası iletişim problemleri
 •  Depresyon
 •  Panik bozukluk
 •  Travma sonrası stres bozukluğu (Korku, Yas, Mağdur, Travmatik Yaşantılar)
 •  Takıntılar ve tekrarlar
Devamını Gör

Bağımlılık Danışmanlığı


Bağımlılık Danışmanlığında; alkol, tütün, çeşitli madde veya davranışsal( kumar, alışveriş, teknoloji, ilişki) bağımlılıklara ilişkin danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.Bağımlılığın tanısının oluşturulması, gerekli tedavilere yönlendirilmesi, bağımlılığın oluşmasına ve bağımlılığın sürdürülmesine sebep olan mekanizmalara müdahale edilmesi, Bağımlılık Danışmanlığının temelini oluşturmaktadır.


 •  Alkol Kullanım Bozukluğu
 •  Alışveriş Bağımlılığı
 •  Madde Kullanım Bozukluğu
 •  Kumar Bağımlılığı
 •  İnternet ve Oyun Bağımlılığı
 •  İlişki Bağımlılığı
Devamını Gör

Psikolojik Danışman Zeynep Bener

Zeynep Bener Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi kapsamında hizmet veren donanımlı bir kişiliğe sahip psikolojik danışmandır. Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl içerisinde Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon bölümü Yüksek Lisansına devam etmektedir.

Hakkımda

Psikolojik Klinik
Hangi Hizmetleri Sağlar?

Çocuk- Ergen Psikolojik Danışmanlık

Devamını Gör

Bağımlılık Danışmanlığı

Devamını Gör

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Devamını Gör

Ebeveyn Danışmanlığı

Devamını Gör

Psikolojik Test Uygulamalarımız

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)
 • Çocuklar için Depresyon Ölçeği(CDI)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Good-Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Kent E-G-Y Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Haber Akışı &Güncel Blog Yazıları