Çocuk- Ergen Psikolojik Danışmanlık

Psikoterapi çocuk ve ergenlerde ihtiyaç duydukları duygusal desteği sağlamaları, aile ve arkadaşlarıyla hayatlarında yaşadıkları problemlere farklı bir perspektiften bakmayı sağlamayı hedefler. 2-12 yaş arası çocukların Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile  ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel işleve ise  oyun terapisi denir. Kısacası büyükler için ‘psikolojik danışmanlık’ kavramı ne ise çocuklar için ‘oyun terapisi’ de odur. 

Çocukluk dönemi kişilerin benlik algısının gelişiminde ve oluşumunda büyük öneme sahip bir dönemdir. Çocuklarla gerçekleştirilen terapi süreçleri, çocuğun dünyasının anlamlandırılması ve başa çıkmakta zorlandığı şeylere yardımcı olmayı amaçlayan, gerektiği durumlarda ebeveynin de dahil edildiği bir süreçtir.

Çocuklarla psikoterapide kullanılan en yaygın yöntem “Oyun Terapisi”dir. Oyun terapisi, belirli terapötik sonuçları geliştirmek için, oyunun teröpatik bağlamda stratejik olarak kullanımıdır. Oyun; çocuğun kendi kendini ifade edebildiği, yeteneklerini fark ettiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir fırsattır. Çocuklar bilinçli düşüncelerini ve duygularını oyun etkinlikleri aracılığıyla sadece kelimelerle ifade edebileceklerinden çok daha iyi ifade ederler. Çocuk, özel olarak seçilmiş oyuncaklar, oyunlar ve malzemeler aracılığıyla yansıtma, yer değiştirme ve sembolizasyon savunma mekanizmaları üzerinden bilinçdışı çatışmalarını ortaya çıkarabilir. Çocuklar oyun esnasında stresli ve travmatik yaşantılarını yeniden canlandırabilir ve rahatlayabilir, böylece bunlar üzerinde bir güç ve kontrol duygusu kazanabilirler. Oyun odasında terapist ise; belirli sınırları çizerek çocuğa istediği gibi karar vermesine izin verirken, onu olduğu gibi kabul ederek ilişki kurmaya çalışır. Oyununun içeriğini yönlendirmeden, çocuğun sorununu kendi yoluyla çözeceğine güvendiğini gösterir. Bu süreçte çocuk duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini oyun yoluyla güvenli şekilde ortaya koyabilme fırsatı bulur.

 

-Doğum Travmaları

-Bağlanma Sorunları

-Kaygı/Korku/Fobiler

-Depresyon

-Travma

-Özgüven Eksikliği