Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, çocuklara veya çocuklar için bir şey yapmaktan ziyade, bir tavır, felsefe ve çocuklarla olma biçimidir. Bu felsefenin temeli çocukların büyümeye ve olgunluğa doğru yönelme yetisine sahip olduğu düşüncesidir. Çocuğun doğal dili olan oyun yoluyla kendisini, hislerini, düşüncesini, deneyimlerini ve davranışlarını keşfetmesini ve ifade etmesini sağlayan, bunu yaparken de oyun malzemelerinden faydalanan dinamik ve kişiler arası bir ilişkidir. 

  •  Takıntılar
  •  Depresyon
  •  Bağlanma Sorunları
  •  Özgüven Eksikliği
  •  Kardeş Kıskançlığı
  •  Kaygı / Korku / Fobi