Terapide Sistem Teorisi

Sistem teorisi; sistem psikolojisi olarak isimlendirilerek psikoloji alanında uygulanmaktadır. Psikolojiye sistem teorisi açısından bakanlar bireyleri kendi sistemlerinde dengesini bulmaya çalışanlar olarak görmektedirler. Burada asıl amaç, her bireyin beklentileri, gereksinimleri, istekleri ve eylemleri dikkate alınmaktadır. Problemler ortaya çıktığında çıktığında ; bu problemlerin bireyin eksikliğinden değil de sistemik etkileşimlerde meydana gelen bozulmalardan kaynaklı olduğu tespit edilmektedir.

Sistem Teorisi Nedir?

Sistem kuramı nedir sorusu her bireyin aklına takılan soru kalıpları arasında yer aldığı gözlemlenmiştir. Bu kapsamda sistem teorisi; olguları bütüncül bir yaklaşımla inceleyen multidisiplinli bir çalışma olarak tanımlanmaktadır. Bir sistemin bireysel bileşenleri arasındaki bağlantıların ve tepkilerin hedefe ulaşma ile nasıl bir ilişkisinin olduğunu anlamada destek sağlamaktadır. Sistem teorisinin gelişme göstermesi terapilerde kullanımına artış göstermektedir.

Sistem Teorisi Ve Aile Sistemleri Terapisi

Dr. Murray Bowen 1960lı yılların sonlarına doğru sistem düşüncesini aile birimlerine uygulayarak aile sistemleri teorisini geliştirmeyi başarmıştır. Bu teori ile birlikte Dr. Murray aileyi duygusal bir birim olarak sıfatlandırmış ve bireylerin soyutlanarak net bir şekilde anlaşılamayacağı düşüncesi üzerinde durmuştur. Bundan dolayı Bowen, teorik açısından bireylerin ailesinin bir parçası olarak görülmeleri gerektiğini öne sürmektedir. Böylelikle aile sistemleri terapisi Bowen’dan sonra etkin ve yaygın olarak tercih edilen psikoterapi şekline dönüşmüştür.

Sistem Teorisi Ve Sistemik Psikoterapi Nedir?

Aile sistem terapisinin etkili olması, ruh sağlığı uzmanlarının uygulama alanlarında yer vermelerini sağlamıştır. Sistemik psikoterapi bir diğer adıyla sistemik terapi; bireylerin grup içerisindeki rollerinde, grubun işlevselliğini ne durumda etkileyeceği konusuna ulaşmayı sağlar. Bu yöntem dolayısıyla günümüzde farklı durum ve olaylarda uygulanan, yönlendirici olmayan çok yönlü bir terapi yöntemidir. Sistemik psikoterapinin ele almış olduğu birtakım konular bulunmaktadır. 

·         Depresyon

·         Kaygı

·         Yeme Bozuklukları

·         İlişki Problemleri

·         Beden Görüntü Problemleri

·         Madde Bağımlılığı

Sistemik psikoterapi ailelerin veya toplulukların psikolojik sağlıklarında ve iyileşmelerinde oldukça büyük rol oynamaktadır. Olumlu ve güvenli iletişim kurulmasını sağlayan sistemik terapi güç ve destek sağlamaktadır.