Eğitim Danışmanlığı

Eğitim danışmanı; öğrencilerin, ebeveynlerin ve kurumların eğitim planlamalarında destek sağlayan danışmanlar olarak tanımlanmaktadır. Ebeveyn ve öğrencilerle profesyonelce iletişim kuran eğitim danışmanı, eğitim ve öğretim ortamını öğrenciye en iyi şekilde anlatan kişilerdir. Yol gösterici bir konumda bulunan eğitim danışmanları her daim öğrencileri ile doğrudan bağlantı kurabilmektedir.  Eğitim kurumunun öğretme ve öğrenme stratejilerini geliştirmesi bakımından rolleri bulunmaktadır. Eğitim danışmanları öğrencilere gelecek hayatları için ışık tutmaktadırlar.

Profesyonel Eğitim Danışmanı

Psikolojik danışman Zeynep Bener eğitim danışmanlığı istanbul kapsamında edinmiş olduğu bilgi ve deneyimleriyle öğrencilerin gelecek kararlarına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda uzmanlık alanında meydana gelen öğrencilerin gereksinimleri için plan doğrultusunda öğrencileriyle birlikte çalışmalar yürütmektedir.

Eğitim Danışmanlığı Kapsamında Hizmetlerimiz

·         Öğrenme materyallerin geliştirilmesinde,

·         Sınav hazırlık süreçlerinde,

·         Uzaktan eğitim danışmanlığı hizmeti,

·         Konu uzmanlığı verilmektedir. Örneğin; erken çocukluk ya da kurumsal eğitim desteğinde,

·         Özel gereksinimlere göre çözüm üretilmesinde,

·         Kariyer danışmanlığı vb. alanlarda eğitim danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Eğitim Danışmanlığı Süreci Nasıl İşlemektedir?

Eğitim danışmanlık hizmetleri kapsamında Psikolojik danışman Zeynep Bener, öğrencilerin kısa ve uzun dönemli olarak gereksinimlerini tespit ederek danışmanlık sürecini başlatmaktadır. Danışanına eylem planı yapabilmesi maksadıyla mentorluk yapabilmektedir. Böylelikle duygusal zorluklar ve zaman kayıpları yüksek oranda azaltılmış olmaktadır. Danışanın başarılı bir kariyere ulaşabilmesi için gerekli motivasyonu oluşabilmesi danışman sayesinde kolaylıkla sağlanmaktadır. Stres ve kaygı en aza indirilerek başarılı bir eğitim sürecinden geçebilmesi desteklenmektedir.